Home
Het Sint Annaleen

We schrijven 26 juli 1479. Het is Sint Annadag.

In Hidaard stichten Trijn Fedderix dr Mensema (Meinsma) en haar man Benedictus Idserts Tibbenge in het bijzijn van pastoor Claes haersma het Sint Annaleen.

Tot hun bezittingen behoren enkele landerijen in de buurt van Makkum, Friesland en een geldbedrag.

Ruim 500 jaar later, in 1996 buigt voormalig bankdirecteur Wieger Postma uit Makkum zich over allerlei documenten, die inmiddels tot het Sint Annaleen behoren. In kas zit een bedrag van Hfl 200.000.- (rente Hfl 12.000.-). De stichting vergaart verder pachtinkomsten van de 7 hectare grond, die bij het leen behoort. Sommige percelen zouden nog in het bezit zijn geweest van het leen. Eén van die historische waardevolle stukken grond ligt iets ten noorden van Makkum.

Het Sint Annaleen is bedoeld voor de naaste familie van Trijn Fedderix dr Mensema en Benedicts Idserts Tibbenge, die HBO of Universitair onderwijs volgen.